Praktische informatie

Therapie kan meestal (deels) vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden. Door bij mijn registratie bij de CAT en RBCZ.

N.B. het aantal sessies verschilt per traject!

Vergoeding werkgever, eigen bedrijf of scholing

Werkgevers zijn meestal bereid de kosten voor coaching te vergoeden, er is budget voor.  Als coach ben ik aangesloten bij de NOBCO.

Trajecten 2020

Wil je Echt stappen maken en kiezen voor een blijvende verandering, boek dan een kennismakingsgesprek met mij. Dan bekijken we samen welk traject geschikt voor jou is of stellen we een traject voor je samen. 

Trajecten kunnen door particulieren, in overleg, in termijnen betaald worden. 

  •  Behandelovereenkomst; wettelijk zijn we verplicht om bij de eerste afspraak een behandelovereenkomst te tekenen, daar staan wederzijdse rechten en verplichtingen in vermeld. In het geval van een minderjarige dienen beide ouders de behandelovereenkomst te ondertekenen.
  • Privacyverklaring; in het kader van de AVG, privacyverklaring
  • Afzeggen van een afspraak; bij verhindering graag minimaal 24 uur van te voren de afspraak annuleren, anders dient u alsnog de kosten van de voor u ingeplande tijd te betalen.
  • Betaling; Betaling vindt ter plekke in de praktijk plaats, pinnen en contant betalen behoort tot de mogelijkheden. U kunt ook het bedrag vooraf overmaken.
  • Declaratieformulier; nadat u gepind heeft, ontvangt u dezelfde dag via de mail het declaratieformulier. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.
  • Vergoedingen; het overzicht van alle zorgverzekeraars kunt u hier bekijken.
  • Algemene voorwaarden; niet alleen in de behandelovereenkomsten staat uw rechten en plichten vermeldt maar ook in de algemene voorwaarden; Algemene praktijkvoorwaarden Adriana Visser
  • Coaching; Internationale ethische code NOBCO; https://www.nobco.nl/aanbod-voor-coaches/internationale-ethische-code-ie

     Deze website is onderdeel van de onderneming A.A. Visser