Waarom het onderkennen van hooggevoeligheid van groot belang is

Een spoedige herkenning en erkenning van jouw hoogsensitiviteit, die van jouw kind, partner, collega of cliënt zorgt ervoor dat er des te eerder een goede balans in het leven gevonden kan worden.

Zorgelijk is de diagnostische verwarring in de gezondheidszorg waar hoogsensitiviteit vaak niet als een onderliggende oorzaak herkend wordt. Doordat men uitgaat van standaard diagnoses en behandelprotocollen kan dit leiden tot foute diagnoses en behandelingen.

Je kunt je voorstellen dat als je hooggevoelig bent en een andere diagnose krijgt, dit invloed op jouw zelfbeeld zal hebben. Overigens is hoogsensitviteit een karaktereigenschap niet een stoornis. Dit is ook de reden dat een GZ psycholoog of arts onvoldoende kennis heeft kunnen opdoen van dit temperament.